hit counter
Havtorn: Näringsvärde

Havtorn, Hippophae rhamnoides, tillhör familjen Eleagnaceae. Det är bärbuske som växer naturligt över hela kontinenten - från Kina, Mongoliet och Sibirien till Östersjöns kusten och även i Norge på västkusten. Nu känner man till 7 olika havtornsarter och 12 underarter. Havtorn skiljer sig i kön, det finns honplantor och hanplantor. Detta måste man komma ihåg, när man tänker odla havtorn. Till 4-5 honplantor behövs 1 havtornsgubbe. Plantorna har gröna små blommor som polineras med vinden. Plantornas höjd varjerar mellan 60 cm och 6 m, beroende på art och sort. Havtorn har bred temperaturtolerans: från +40 till -52 grader. Jordens pH kan varjera mellan 5 - 9. Rotsystemet är ganska starkt och bygger "ett nät" i radie av 3 - 10 meter omkring plantan, rötterna ligger strax under markens yta och kan skаdas ganska lätt, om man använder röjningsteknik under buskarna. Rötterna är i symbios med mikroorganismer som binder luftkväve, darför är havtornets gödselbehov mycket lågt och buskarna passar bra för ekologisk odling. Om man använder klippning av grenar som skördeteknik för att frysa och skaka bären, behövs lite extra fosfor och kalium för att plantor skulle växa snabbt (ca 20 g / kv.m).

Eftersom rötterna sprider sig strax under markens yta, passar havtorn jättebra för att skydda marken mot erosion, och dessa havtornsegenskaper utnyttjas i Kina och Nepal. I Kina odlas havtorn på nästan 1 million hektar! Kinas erfarenhet har tagits till vara även i USA, och havtornsplanteringar finns i flera stater.

Havtorn är en unik växt med brett och rikligt innehåll av bioaktiva ämnen. Dessa egenskaper höjer intresset för havtorns odling och förädling under senaste åren i många europeiska länder, bland dem Tyskland, Finland, Baltikum och Sverige.

Hela havtornsväxten innehåller över 190 bioaktiva ämne, och deras näring- och botande egenskaper används av folk i Kina, Tibet, Ryssland och Gamla Grekland även för tusentals år sedan. Havtornens botaniska namn är Hippophae rhamnoides som betyder "lysande, strålande häst". Grekerna hade märkt, när hästar betade av havtornsbuskar, fick dem mycket bra, strålande päls och var helst friska och snabba.

Hela havtornsväxten - bär, frö, blad, rötter och bark innehåller många olika antioxidanter. Halten av vitamin C är den största av alla ätbara bär och frukter - från 85 mg upp till 1200 mg / 100 g bär, beror på havtorns arter och sorter. Bären är också rik källa av vitamin E, karotenoider (provitamin A), flavonoider, steroler, ferment superoxid dismutasa (SOD) och omättade fettsyror. Även havtornsblad är en rik källa av betakaroten (provitamin A), vitamin E, flavonoider, katekiner, ferulsyra, foliesyra, mineraler, speciellt Kalcium, Magnium och Kalium. Torkade havtornsblad är en viktig källa av proteiner (24%).

Havtornsolja kan man utvinna ur bärkött (3-5%) och frö (10-12%).

Havtornsolja av barkött innehåller 35% palmitoleinsyra (16:1n-7, eller Omega 7). Den underlättar celler att bygga membraner, särskild under skador, t.ex. brännskador, allergier, dermatoser, olika hud- och slemhinnesjukdomar.

Havtorns fröolja innehåller flera omättade fettsyror: oleinsyra (17%), alfa-linolensyra, eller Omega-3 (34%), linolensyra, eller Omega-6 (31%).

Kina och Ryssland upphöjer i långa vetenskapliga studier från 1950-talet havtornens bär, frö, blad och bark, deras egenskaper och möjligheter till medicinsk användning, för att ta hand om membransjukdomar, t.ex. magsår, mag- och tarminfektioner, vaginala sjukdomar. Många studier visar att havtorn påverkar positivt under hjärt- och kärlsjukdomar, sänker kolesterolnivå i blodet. Några ämne i havtornsblad och bark och även bär har antikancerogena egenskaper och hämnar tumörtillväxt. Havtornsolja används redan som medel för hud behandling under dermatitis, eksem, rosacea, akne, psoriasis och brännskador. Antioxidanter i havtornsjuice stödjer immunsystem, ögonhälsa, har antisenila (anti-aging) egenskaper, sänker kolesterolnivå i blodet, reglerar blodfetter, stödjer hjärtarbete, förstärker cellvägar, eller membraner, reglerar endokrinfunktion, har stark antiinflammatorisk effekt, även i leder och ben, reducerar värk. I kosmetikindusri används havtornsolja som anti-äging medel och som stimulerar vävnads regeneration.

Produkter med Havtorn och Kärlek från Jämtland

Havtorns flickblommor tidigt på våren.
Havtornsolja
Historia
Näringsvärde
Havtornsolja
Plantering och Odling
Bilder
Länkar
Havtornsjuice